სერვისი  |   საქმიანობა  |   პარტნიორები  |   კადრები
   ხუთშაბათი, 2 დეკემბერი, 2021 საწყისი  |  კონტაქტი    
   Geo  |   Eng
"პროფესიონალ კონსულტანტთა ჯგუფი"–ის დირექტორი დავით ეგიაშვილის ვიზიტი ნიუ-ორკში, გაეროს შტაბ-ბინაში.
   
ტაჯიკეთის დელეგაცია ეწვია პროფესიონალ კონსულტანტთა ჯგუფს
   
პრეზენტაცია UN ECE WPLA სემინარზე ქ. ცავტატში, ხორვატია
   
 
 
   
   

უძრავი ქონების ლეგალიზაცია

უძრავი ქონების (შენობა ნაგებობების) ლეგალიზაცია, ბინების, კერძო სახლების, კორპუსების, ახლად აშენებული კორპუსების, ავტოფარეხების, აივნების, დაშენებების, მიშენებების, კომერციული და არაკომერციული ფართების პროექტირება და დაკანონება ურბანული დაგეგმარების სამსახურის კომისიის მიერ.
უნებართვოდ ან პროექტის დარღვევით აშენებული შენობა-ნაგებობების ლეგალიზაცია.
 
 
უძრავი ქონების რეგისტრაცია
ამონაწერის განახლება
ცვლილებების რეგისტრაცია
იპოთეკის რეგისტრაცია
იპოთეკის გაუქმების რეგისტრაცია
საკადასტრო გეგმის მომზადება
ტექნიკური ხარვეზის შესწორება
ყადაღის ცნობის მომზადება
საჯარო ინფორმაციის მოპოვება
ინფორმაციის გამოთხოვა საჯარო რეესტრიდან
ცნობა-დახასიათების აღება
საინვენტარიზაციო გეგმის აღება
დამოწმებული ასლების აღება
მართლზომიერ მფლობელობაში ან სარგებლობაში, აგრეთვე თვითნებურად დაკავებული მიწის ფართის დაკანონება
მიწის კატეგორიის შეცვლა
უძრავი ქონების ლეგალიზაცია
არქიტექტურა
კორპუსის ტიპის ნაგებობებისათვის მისაკუთვნებელი მიწის ნაკვეთის საზღვრების დადგენა
საკადასტრო და შიდა აზომვითი ნახაზების მომზადება
ყიდვა-გაყიდვა
კონსულტაცია