სერვისი  |   საქმიანობა  |   პარტნიორები  |   კადრები
   პარასკევი, 9 დეკემბერი, 2022 საწყისი  |  კონტაქტი    
   Geo  |   Eng
"პროფესიონალ კონსულტანტთა ჯგუფი"–ის დირექტორი დავით ეგიაშვილის ვიზიტი ნიუ-ორკში, გაეროს შტაბ-ბინაში.
   
ტაჯიკეთის დელეგაცია ეწვია პროფესიონალ კონსულტანტთა ჯგუფს
   
პრეზენტაცია UN ECE WPLA სემინარზე ქ. ცავტატში, ხორვატია
   
 
 
   
   

საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა

პროფესიონალ კონსულტანტთა ჯგუფის მიერ მიმდინარეობს გამოცდილების სხვა ქვეყნებში ექსპერტირება საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის გზით.დავით ეგიაშვილი PCG-ს დირექტორი იყო გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის მიწის ადმინისტრირების სამუშაო ჯგუფის ეგიდით განხორციელებული ”აზერბაიჯანის მიწის ადმინისტრირეის მიმოხილვის” საერთაშორისო ექსპერტის ჯგუფის წევრი.
მსოფლიო ბანკის (WB) და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (SIDA) სასოფლო ინვესტიციის და სერვისის (RISP II) პროექტის მიწის მართვის საერთაშორისო ექსპერტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება მოლდოვას ექვს პილოტ სოფელში მიწის კონსოლიდაციის სამუშაოები.
 
 
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა
პროფესიონალ კონსულტანტთა ჯგუფი აქტიურად მონაწილეობს საერთაშორისო საქმიანობაში. PCG-ს დირექტორი არის გაეროს ევროპის ეკონომიური კომისიის უძრავი ქონების მრჩეველთა ჯგუფის, UN ECE REM-ის წევრი.
 
დაწვრილებით
 
საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა
პროფესიონალ კონსულტანტთა ჯგუფის მიერ მიმდინარეობს გამოცდილების სხვა ქვეყნებში ექსპერტირება საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის გზით.

 
დაწვრილებით
 
აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა რეფორმების განხორციელების მხარდასაჭერად
 
დაწვრილებით
 
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა პროექტებოს მომზადებისა და განხორციელების მიზნით
 
დაწვრილებით
 
უძრავი ქონების რეგისტრაციის მსურველთა კონსულტირება, აგრეთვე დახმარება დოკუმენტების მოძიებასა და სრულყოფაში
 
დაწვრილებით